Een prachtige symphonie ?

     Werken aan verbinding !

77 pagina's Vivento benadering

Dit boek is bedoeld voor mensen die zich willen oefenen in het verbinden van mensen. Een benadering die uitgaat van de 4 V's: veiligheid, vertrouwen, verbinding, vrijheid. Vivento hanteert deze 4 V's als kernbegrip voor het bouwen aan gezonde relaties. Vanuit de gedachte dat veiligheid en vertrouwen de pijlers zijn onder echte verbinding in een organisatie: de ruggengraat! Verbonden mensen leggen de nadruk op echtheid. Ze durven kwetsbaar te zijn en tegelijk tonen ze daadkracht en nemen verantwoording. Ze werken als vrije mensen omdat ze verbonden zijn. Dat is de paradox van de 4 V's. Nog meer bouwen aan verbinding in jouw organisatie; kijk ook eens op teamtrajecten.

 
Voor bestelinformatie en prijzen: klik hier