Mensen .... bedoeld

             om te verbinden

Onze Visie

Mensen zijn relationele wezens en bedoeld om zich te verbinden. In de verbinding met de ander kom je werkelijk tot je recht.
Dat is waar wij als Vivento in geloven. Vanuit deze overtuiging kijken wij anders naar mensen. We kijken door de 4V-bril.

Een bril die zicht geeft op wat mensen ten diepste beweegt. Ieder mens heeft namelijk een grote behoefte aan :
          Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid

Door aan veiligheid en vertrouwen te bouwen, gaan mensen zich verbinden. Vrijheid is het logische gevolg. Vrije mensen zijn ondernemender, creatiever en nemen hun verantwoordelijkheid. Dit onzichtbare fundament is zichtbaar te maken door de 4V-scan

U kunt contact met ons opnemen via info@vivento.nl.

 

 

Verbinding
Vertrouwen
Vrijheid
Veiligheid