Leergang
Integratief Coachen

 
Vanuit de nauwe betrokkenheid bij Groundwork en het prachtige werk wat daar plaats vindt is er een overtuiging gegroeid dat deze principes vanuit de Integratieve Psychotherapie veel kunnen betekenen in het coachingsvak.
 
Achter de schermen wordt gewerkt aan een volwaardige opleiding op het gebied van Integratief Coachen. Ook hierbij zijn meerdere partners betrokken en samen hopen we inhoud te geven aan een geheel nieuwe wijze van coaching.
 
Nieuwsgierig, een breder beeld of meer achtergrond gewenst. Bel of mail gerust info@vivento.nl