Leren Verbinden

Team coaching in verbinding

 
Bent u er ook van overtuigd dat een goede onderlinge samenwerking een cruciale factor is voor effectieve bedrijfsvoering? Er ontstaat steeds meer besef van de noodzaak van verbinding, een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking. Echter; geen mens is gelijk, dus ieder team verschillend. 

Wij geloven dat bouwen aan veiligheid en vertrouwen, belangrijke fundamenten zijn voor verbinding. Dit is de rode draad door onze trajecten, Vrijheid is het gevolg. Vrije mensen zijn creatiever, ondernemender en nemen hun verantwoordelijkheid. Waardoor uw team weer in staat is een optimale bijdrage te leveren aan uw organisatie. Het traject kan bestaan uit voorbereidende gesprekken, een 4V-scan en één of meerdere teamdagen om zo de onderlinge verbinding te versterken ofwel te herstellen. 

Uiteraard is elk traject maatwerk. We stemmen het graag met u af.
Mail hiervoor naar info@vivento.nl