Personal Coaching

Coaching

 
Persoonlijke begeleiding door professionals waarbij we, in afstemming met coachee en opdrachtgever heldere en concrete doelen c.q. leervragen formuleren. Het traject omvat na de Intakefase, gemiddeld 5 intensieve sessies en wordt afgesloten met een evaluatie en een 'Refresher'.
In dit traject is aandacht voor u als persoon (innerlijke verbondenheid) en voor u in relatie tot de ander (onderlinge verbondenheid). Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de 4V's, Bateson, het contextuele gedachtegoed en onze meerstemmigheid (en integratie daarvan).
 
De ervaring van vele coachees is dat het echt een blijvende verandering teweeg brengt, waardoor niet alleen de coachee maar ook zijn omgeving daar de vruchten van plukt.
 
Meer info gewenst of behoefte aan een eerste kennismaking, bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.