Safety First

Veiligheid

Het fundament veiligheid is onmisbaar in een mensenleven en dus ook in het tot stand brengen van de verbinding.
Door crisis, targetdruk, taakgerichtheid en vele andere factoren
staat de veiligheid onder druk. Mensen voelen zich niet meer
gezien, ontvangen geen erkenning en gaan overleven.
Veiligheid wordt daarom vooral gebouwd door:

  • Duidelijkheid (over doel en verwachtingen)
  • Respect voor elkaar
  • Oprechte interesse voor elkaar
  • Geborgenheid te bieden
  • Angst onder ogen te zien (worst-case benoemen)


Kortom, veiligheid geeft het besef dat er de wil is om er voor de ander te zijn.