Vrijheid door

                verbondenheid

Vrijheid

De werkelijke toetsing van een (h)echte verbinding is te vinden in de mate van vrijheidsbeleving. Is iemand echt vrij om te zeggen wat er op zijn hart ligt? Geeft het besef van vrijheid meteen ook het bijbehorende verantwoordelijkheidsgevoel? 
Voor alle duidelijkheid; wij definieren vrijheid niet als:
         Alles kunnen doen en laten wat je maar wilt !!
Deze vrijheid gaat dieper en wordt zichtbaar in:

  • Onderlinge vrijmoedigheid
  • Toename van creativiteit en daadkracht
  • Het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Innemen van ruimte & ruimte geven aan anderen

Kortom, vrijheid door verbondenheid geeft de innerlijke rust
omdat je weet dat je er niet alleen voor staat.