Vertrouwen komt te voet

gaat te paard

Vertrouwen

Onderling vertrouwen is, net als veiligheid, onmisbaar voor ieder mens. Zowel ons zelfvertrouwen als het vertrouwen in de ander staat steeds vaker, mede door onveilige situaties, onder druk. Vertrouwen kan worden versterkt of worden hersteld door onder andere aandacht te hebben voor: 

  • Openheid en transparantie
  • Trouw te zijn aan jezelf en de ander
  • Beloftes waarmaken en oog te houden voor detail
  • Oog te hebben voor elkaars kwaliteiten 
  • Kwetsbaarheid te tonen

Kortom, de mogelijkheden om er voor de ander te zijn ook
daadwerkelijk te benutten.