De Symphonie van

           Verbinding

Verbinding

Vanuit de twee basiselementen veiligheid en vertrouwen kan een (h)echte verbinding worden opgebouwd. Een verbinding waarin mensen tot hun recht komen en er synergie kan ontstaan. Juist in een geïndividualiseerde wereld is herstel van verbinding broodnodig.

Verbindingen en relaties worden bekrachtigd door:

  • Echt te luisteren naar elkaar
  • Het besef van wederzijdse afhankelijkheid
  • Echt te zijn (met alles wat er is)
  • Regelmatige contactmomenten
  • Veel te delen

Kortom, door er helemaal voor de ander te zijn en te beseffen
dat hij/zij er ook voor jou is.